class="tin_tuc-template-default single single-tin_tuc postid-13478"

Danh mục tin tức

THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Mở Đại Lý    |   04/07/2017    |   

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015 về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ, chính thức được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Theo đó, khách hàng có trách nhiệm mang sản phẩm thải bỏ do Công ty Honda Việt Nam (HVN) sản xuất, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam đến các Điểm thu hồi do HVN công bố.

Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, HVN kính thông báo các thông tin về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ như sau:

  1. Đối tượng thu hồi

Các sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải bỏ, gồm có:

– Ắc quy xe máy do HVN cung cấp

– Săm lốp xe máy do HVN cung cấp

– Các loại pin trong chìa khóa xe máy do HVN cung cấp

  1. Danh sách Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

Danh sách xem tại đây.

Danh mục này sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi.