cuba cuba cuba
Super Cub C125
SUPER CUB 14 HOP BAO VE XICH
Hộp bảo vệ xích
2.274.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 13 NAP CHUP DAU PHANH
Nắp chụp dầu phanh
1.067.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 12 BAN DAP CAN SO
Bàn đạp cần số
1.624.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 11 BAN DAP CHAN PHANH
Bàn đạp chân phanh
1.253.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 10 OP LOC MAY
Ốp lốc máy
1.763.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 9 BOC TAY LAI TRAI PHAI
Bọc tay lái trái/phải
514.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 8 OP PO
Ốp pô
2.506.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 7 GIA CHO HANG SAU
Giá chở hàng sau
1.470.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 6 NAP THAM DAU
Nắp thăm dầu
1.021.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 5 DOI TRONG TAY LAI
Đối trọng tay lái
1.531.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 4 MOC TREO DO GIU YEM XE
Móc treo đồ giữa…
557.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 3 TAY NAM DUOI YEN XE
Tay nắm đuôi yên…
1.114.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 2 OP MAT DONG HO
Ốp mặt đồng hồ
325.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
SUPER CUB 1 BO OP CHAN BUN TRUOC
Bộ ốp chắn bùn…
325.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
Do hình xe và phụ kiện là hình 3D nên tỷ lệ và màu sắc có thể khác so với mẫu xe và phụ kiện thực tế