BG-_1920_3(1) BG_768_5(1) BG_768_5(1)
Air Blade
Màu sắc
Tất cả
Tất cả
AB_guong_144_1 AB_guong_144_2
Gương chiếu hậu
1.549.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_opchupdauphanh_144_1 AB_opchupdauphanh_144
Ốp chụp dầu phanh
159.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_doitrongtaylai_144 AB_doitrongtaylai_144_1
Đối trọng tay lái
249.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
honda_phukien_144 honda_phukien_144_1
Tay phanh
499.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_dieuchinhphanh_144_1 AB_dieuchinhphanh_144
Điều chỉnh phanh
199.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_gacchansau_144_2 AB_gacchansau_144_1
Gác để chân sau
599.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_quethamdau_144 AB_quethamdau_144_1
Que thăm dầu
199.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_ongpothethao_144_1 AB_ongpothethao_144_1
Ống pô thể thao
2.990.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_opkettannhiet_144_1 AB_opkettannhiet_144_2
Ốp két tản nhiệt
329.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_opketnuoc_144
Ốp két nước
99.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_oppo_144_1 AB_oppo_144
Ốp pô
299.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_opokhoa_144 AB_opokhoa_144_1
Ốp ổ khóa
249.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_opbaulocgio_144_1 AB_opbaulocgio_144_2
Ốp bầu lọc gió
329.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_opvomay_144_1 AB_opvomay_144_vang
Ốp vỏ máy
259.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_Doitrongbanhtruoc_144_2 AB_Doitrongbanhtruoc_144
Đối trọng bánh trước
269.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_kepbaovephanhtruoc_144_1 AB_kepbaovephanhtruoc_144_2
Kẹp bảo vệ dây…
469.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
AB_Lotdechan_144 AB_Lotdechan_144_1
Lót để chân
699.000 đ
Chọn màu sắc của phụ kiện
Giá xe đề xuất: 40.990.000 vnđ
Giá bộ phụ kiện: 0 vnđ
Do hình xe và phụ kiện là hình 3D nên tỷ lệ và màu sắc có thể khác so với mẫu xe và phụ kiện thực tế