class="phu_tung_chinh_hieu-template-default single single-phu_tung_chinh_hieu postid-319"
Tấm lọc gió
Tấm lọc gió

Tấm lọc gió

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
  (chưa VAT)
Blade 110; Super Dream 110 50,000
Wave RSX 110 58,000
PCX 125; SH Mode 125; 71,000
Wave alpha 100 71,400
Future 125 75,000
Vision 110 84,000
LEAD 125 90,000
Airblade 125 91,000
SH 125; SH 150 106,000
Tấm lọc gió
Tấm lọc gió

Loại xe: Blade 110; Super Dream 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 50,000

Loại xe: Wave RSX 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 58,000

Loại xe: PCX 125; SH Mode 125;

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 71,000

Loại xe: Wave alpha 100

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 71,400

Loại xe: Future 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 75,000

Loại xe: Vision 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 84,000

Loại xe: LEAD 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 90,000

Loại xe: Airblade 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 91,000

Loại xe: SH 125; SH 150

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 106,000

Thông tin chung

Honda khuyến cáo sau 16000 km bạn nên thay thế định kì 1 lần đối với tất cả các loại xe trừ Wave alpha (12000 km thay thế 1 lần) để đảm bảo xe bạn được vận hành an toàn.