class="phu_tung_chinh_hieu-template-default single single-phu_tung_chinh_hieu postid-317"
Nước làm mát
Nước làm mát

Nước làm mát

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
  (chưa VAT)
Xe tay ga 32,000
Nước làm mát
Nước làm mát

Loại xe: Xe tay ga

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 32,000

Thông tin chung

Honda khuyến cáo cứ 2 năm bạn nên thay thế định kì 1 lần để đảm bảo xe của bạn được vận hành an toàn, riêng đối với xe Airblade và PCX 2016, cứ sau 3 năm thay thế định kì 1 lần đối với dung dịch làm mát.