class="phu_tung_chinh_hieu-template-default single single-phu_tung_chinh_hieu postid-315"
Má phanh
Bộ má phanh

Bộ má phanh

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
  (chưa VAT)
Future 110; Super Dream 100 60,000
Super Dream 110; Wave RSX 110; Future 125; Blade 110; Wave alpha 100 66,000
Air blade 110; Click; LEAD 110 141,000
LEAD 125; Air blade 125; Vision 110; SH Mode 125; PCX 125 153,000
Bộ má phanh
Bộ má phanh

Loại xe: Future 110; Super Dream 100

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 60,000

Loại xe: Super Dream 110; Wave RSX 110; Future 125; Blade 110; Wave alpha 100

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 66,000

Loại xe: Air blade 110; Click; LEAD 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 141,000

Loại xe: LEAD 125; Air blade 125; Vision 110; SH Mode 125; PCX 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 153,000

Bộ má phanh dầu

Bộ má phanh dầu

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
  (chưa VAT)
LEAD 125; Air blade 125; Vision 110 120,000
Wave RSX 110; Future 125; Blade 110 143,000
SH Mode 125; PCX 125 264,000
SH150; SH125 400,000
Bộ má phanh dầu
Bộ má phanh dầu

Loại xe: LEAD 125; Air blade 125; Vision 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 120,000

Loại xe: Wave RSX 110; Future 125; Blade 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 143,000

Loại xe: SH Mode 125; PCX 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 264,000

Loại xe: SH150; SH125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 400,000

Thông tin chung

Honda khuyến cáo cứ 4000 km bạn nên kiểm tra định kì 1 lần đối với má phanh để đảm bảo xe máy của bạn được vận hành an toàn, riêng đối với AirBlade và PCX 2016, xe chạy sau 6000 km nên kiểm tra định kì 1 lần.