class="phu_tung_chinh_hieu-template-default single single-phu_tung_chinh_hieu postid-10534"
Bugi
Bugi

Bugi

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
  (chưa VAT)
Wave alpha 100; Dream 100; Future 110 52,000
Click; Air blade 110 71,000
Future 125; MSX 78,000
Vision 110 79,000
Blade 110; Super Dream 110 82,000
SH 125; SH 150; Airblade 125; SH Mode 125; PCX 125; LEAD 125 82,000
Bugi
Bugi

Loại xe: Wave alpha 100; Dream 100; Future 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 52,000

Loại xe: Click; Air blade 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 71,000

Loại xe: Future 125; MSX

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 78,000

Loại xe: Vision 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 79,000

Loại xe: Blade 110; Super Dream 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 82,000

Loại xe: SH 125; SH 150; Airblade 125; SH Mode 125; PCX 125; LEAD 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 82,000

Thông tin chung

Honda khuyến cáo cứ 8000 km bạn nên thay thế định kì 1 lần để đảm bảo xe của bạnđược vận hành an toàn, riêng với Airblade và PCX 2016, sau 12000 km bạn nên thay thế định kì 1 lần.