class="cong_nghe-template-default single single-cong_nghe postid-77"

Công nghệ về robot của Honda

Công nghệ    |   25/02/2016    |   
Nghiên cứu về con người để hiểu về con người qua đó tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống con người là gốc rễ cho hoạt động sản xuất của Honda. Là một công ty gắn liền với các sản phẩm mang lại chuyển động cho con người, trong suốt thời gian qua, Honda đã làm việc không ngừng để hiện thực hóa những chức năng đa dạng của con người nhằm đạt được những chuyển động thông minh. Để đạt được điều này, Honda đã dày công thực hiện và phát triển những nghiên cứu về người máy, được coi là nội dung cơ bản có vai trò trụ cột trong lĩnh vực nghiên cứu con người.
 
Kể từ khi thành lập, Honda đã không ngừng thử thách chính mình trong việc tạo ra những sản phẩm mới và những công nghệ tiên tiến với mong muốn ứng dụng các công nghệ này phục vụ đời sống con người. Honda đã đưa ra một thuật ngữ chung, Honda Robitics – Công nghệ Robot Honda, để giới thiệu toàn bộ các công nghệ nghiên cứu về robot và những ứng dụng vào sản phẩm, dựa trên những nghiên cứu và phát triển về người máy. Đồng thời với việc tiếp tục các công trình nghiên cứu về người máy, Honda tập trung ứng dụng các công nghệ robot này vào các sản phẩm sản xuất hàng loạt của mình và đưa những ứng dụng đó vào thực tế.
 
1. ASIMO

Trong lĩnh vực nghiên cứu người máy, Honda đã phát triển và hiện thực hóa ước mơ về ASIMO, một người máy có khả năng giúp ích cho con người trong cuộc sống hàng ngày. Giấc mơ nghe có phần đơn giản: Thiết kế một robot có khả năng lặp lại những chuyển động phức phạp của con người để giúp đỡ con người. Đó có phải là một nhiệm vụ dễ dàng? Không dễ dàng một chút nào. Những kỹ sư của Honda đã mất hơn hai thập kỷ để thực hiện những nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện trước khi đạt được ước mơ tạo ra một người máy tiên tiến.

 

NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGƯỜI MÁY CỦA HONDA