class="page-template-default page page-id-367"
Trang chủ Sản phẩm Bảng giá & Catalog

Bảng giá & Catalog

XE TAY GA

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH 300cc Phiên bản Thể Thao 270.000.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 269.000.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản kỷ niệm 10 năm
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.790.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.290.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Air Blade 125cc Phiên bản kỷ niệm 10 năm 41.090.000 VNĐ
Phiên bản Sơn Từ tính Cao cấp 41.590.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp 40.590.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
PCX 125cc/150cc Phiên bản 150 Cao Cấp 70.490.000 VNĐ
Phiên bản 125 Cao Cấp 56.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH mode 125cc Phiên Bản Thời Trang 51.490.000 VNĐ
Phiên Bản Cá Tính 52.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản cao cấp 30.490.000 VNĐ
Phiên bản thời trang 29.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH 125cc/150cc SH 125i - Phanh CBS 67.990.000 VNĐ
SH 125i - Phanh ABS 75.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS 81.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS 89.990.000 VNĐ
SH 300cc
Phiên bản Thể Thao 270.000.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 269.000.000 VNĐ
Phiên bản kỷ niệm 10 năm
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.790.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.290.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.490.000 VNĐ
Air Blade 125cc
Phiên bản kỷ niệm 10 năm 41.090.000 VNĐ
Phiên bản Sơn Từ tính Cao cấp 41.590.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp 40.590.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.990.000 VNĐ
PCX 125cc/150cc
Phiên bản 150 Cao Cấp 70.490.000 VNĐ
Phiên bản 125 Cao Cấp 56.490.000 VNĐ
SH mode 125cc
Phiên Bản Thời Trang 51.490.000 VNĐ
Phiên Bản Cá Tính 52.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 30.490.000 VNĐ
Phiên bản thời trang 29.990.000 VNĐ
SH 125cc/150cc
SH 125i - Phanh CBS 67.990.000 VNĐ
SH 125i - Phanh ABS 75.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS 81.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS 89.990.000 VNĐ

XE SỐ

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Future 125cc Phanh đĩa - Vành đúc 31.190.000 VNĐ
Phanh đĩa - Vành nan hoa 30.190.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản giới hạn 21.500.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn – Phanh cơ, vành nan hoa 18.800.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn – Phanh đĩa, vành nan hoa 19.800.000 VNĐ
Phiên bản Thể Thao - Phanh đĩa, vành đúc 21.300.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản giới hạn 17.990.000 VNĐ
Phanh cơ, vành nan hoa 17.790.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa 21.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa vành nan hoa 22.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc 24.490.000 VNĐ
Future 125cc
Phanh đĩa - Vành đúc 31.190.000 VNĐ
Phanh đĩa - Vành nan hoa 30.190.000 VNĐ
Phiên bản giới hạn 21.500.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn – Phanh cơ, vành nan hoa 18.800.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn – Phanh đĩa, vành nan hoa 19.800.000 VNĐ
Phiên bản Thể Thao - Phanh đĩa, vành đúc 21.300.000 VNĐ
Phiên bản giới hạn 17.990.000 VNĐ
Phanh cơ, vành nan hoa 17.790.000 VNĐ
Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa 21.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa vành nan hoa 22.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc 24.490.000 VNĐ

XE CÔN TAY

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
MSX 125cc 49.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản thể thao 45.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 45.990.000 VNĐ
MSX 125cc 49.990.000 VNĐ
Phiên bản thể thao 45.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 45.990.000 VNĐ

XE MÔ TÔ

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog