class="page-template-default page page-id-367"
Trang chủ Sản phẩm Bảng giá & Catalog

Bảng giá & Catalog

XE TAY GA

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH Mode 125cc Phiên Bản Thời Trang (CBS) 51.690.000 VNĐ Tải catalog
Phiên Bản Thời Trang (ABS) 55.690.000 VNĐ
Phiên Bản Cá Tính (ABS) 56.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH 125i - Phanh CBS 67.990.000 VNĐ
SH 125i - Phanh ABS 75.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS - Phiên bản đen mờ 83.490.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS 81.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS - Phiên bản đen mờ 91.490.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS 89.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Air Blade 125cc Phiên bản Sơn từ tính cao cấp 41.590.000 VNĐ Tải catalog
Phiên bản Đen mờ (Phiên bản cao cấp đặc biệt) 41.790.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp 40.590.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
VISION 110cc Phiên bản Đặc biệt 31.990.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp 30.790.000 VNĐ
Phiên bản thường 29.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
PCX HYBRID PCX HYBRID 89.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH 300cc Phiên bản Thể Thao 270.000.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 269.000.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
LEAD 125cc Phiên bản kỷ niệm 10 năm
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.790.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.290.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
PCX 125cc/150cc Phiên bản 150 Cao Cấp 70.490.000 VNĐ
Phiên bản 125 Cao Cấp 56.490.000 VNĐ
SH Mode 125cc
Phiên Bản Thời Trang (CBS) 51.690.000 VNĐ
Phiên Bản Thời Trang (ABS) 55.690.000 VNĐ
Phiên Bản Cá Tính (ABS) 56.990.000 VNĐ
Tải catalog
SH 125i - Phanh CBS 67.990.000 VNĐ
SH 125i - Phanh ABS 75.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS - Phiên bản đen mờ 83.490.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS 81.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS - Phiên bản đen mờ 91.490.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS 89.990.000 VNĐ
Air Blade 125cc
Phiên bản Sơn từ tính cao cấp 41.590.000 VNĐ
Phiên bản Đen mờ (Phiên bản cao cấp đặc biệt) 41.790.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp 40.590.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.990.000 VNĐ
Tải catalog
VISION 110cc
Phiên bản Đặc biệt 31.990.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp 30.790.000 VNĐ
Phiên bản thường 29.990.000 VNĐ
PCX HYBRID
PCX HYBRID 89.990.000 VNĐ
SH 300cc
Phiên bản Thể Thao 270.000.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 269.000.000 VNĐ
LEAD 125cc
Phiên bản kỷ niệm 10 năm
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.790.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp
(Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key)
39.290.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 37.490.000 VNĐ
PCX 125cc/150cc
Phiên bản 150 Cao Cấp 70.490.000 VNĐ
Phiên bản 125 Cao Cấp 56.490.000 VNĐ

XE SỐ

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản thể thao - Phanh đĩa, vành đúc 21.300.000 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn - Phanh đĩa, vành nan hoa 19.800.000 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn - Phanh cơ, vành nan hoa 18.800.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phanh cơ, vành nan hoa 17.790.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Wave RSX FI 110cc Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa 21.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành nan hoa 22.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc 24.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Super Cub C125 Super Cub C125
*Hình ảnh minh họa có thể khác so với xe thực tế
84.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Future 125cc Phanh đĩa - Vành đúc 31.190.000 VNĐ
Phanh đĩa - Vành nan hoa 30.190.000 VNĐ
Phiên bản thể thao - Phanh đĩa, vành đúc 21.300.000 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn - Phanh đĩa, vành nan hoa 19.800.000 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn - Phanh cơ, vành nan hoa 18.800.000 VNĐ
Phanh cơ, vành nan hoa 17.790.000 VNĐ
Wave RSX FI 110cc
Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa 21.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành nan hoa 22.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc 24.490.000 VNĐ
Super Cub C125
Super Cub C125
*Hình ảnh minh họa có thể khác so với xe thực tế
84.990.000 VNĐ
Future 125cc
Phanh đĩa - Vành đúc 31.190.000 VNĐ
Phanh đĩa - Vành nan hoa 30.190.000 VNĐ

XE CÔN TAY

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Phiên bản thể thao 45.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 46.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Monkey Monkey 84.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
MSX 125cc MSX 125cc 49.990.000 VNĐ
Phiên bản thể thao 45.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 46.490.000 VNĐ
Monkey
Monkey 84.990.000 VNĐ
MSX 125cc
MSX 125cc 49.990.000 VNĐ

XE MÔ TÔ

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Gold Wing 1.200.000.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
CBR1000RR Fireblade 560.000.000 VNĐ
CBR1000RR Fireblade SP 678.000.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
CB1000R 468.000.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
CBR650F 233.900.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
CB650F 225.900.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
CB500X 180.000.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
CB500F 172.000.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Rebel 300 125.000.000 VNĐ
Rebel 500 180.000.000 VNĐ
Gold Wing 1.200.000.000 VNĐ
CBR1000RR Fireblade 560.000.000 VNĐ
CBR1000RR Fireblade SP 678.000.000 VNĐ
CB1000R 468.000.000 VNĐ
CBR650F 233.900.000 VNĐ
CB650F 225.900.000 VNĐ
CB500X 180.000.000 VNĐ
CB500F 172.000.000 VNĐ
Rebel 300 125.000.000 VNĐ
Rebel 500 180.000.000 VNĐ